Системи / Комбинации за ТОТО  2 - Тото 6 от 42  ( 9 числа )

9 числа пълно комбиниране ( 84 комбинации )

                                                         Печалби в съответната група
  Улучени числа             I група           II група         III група       IV група
9 числа съкратено (непълно) комбиниране
Система № 2 - 9 числа ( 7 комбинации ) 3 от 3, 5 от 6
6
1
18
45
20
5

4
30
40
4


10
40
320
                                                         Печалби в съответната група
  Улучени числа             I група           II група         III група       IV група
Система № 15 - 9 числа ( 3 комбинации ) 3 от 4, 4 от 5
6
1


2
6

1
1
1
6


3

5

1

1
5


1, 2
2, 0
4


1
1
4


1

42
30 - 2
                                                         Печалби в съответната група
  Улучени числа             I група           II група         III група       IV група

Система № 56 - 9 числа ( 12 комбинации ) 4 от 4, 5 от 6
6
1

9
2
6

3
6
3
5

1
3
7
5


6
4
4


2
4
4


1
7
32, 3
                                                         Печалби в съответната група
  Улучени числа             I група           II група         III група       IV група
Система № 80 - 9 числа ( 30 комбинации ) 5 от 5
6
1
9
9
11
6
1
5
17
7
6

8
14
8
6

6
18
6
5

4
6
16
5

2
10
14
5

1
15
7
5

1
11
15
4


7
7
4


4
16
4


4
14
4


3
15
311, 8, 7, 6
                                                         Печалби в съответната група
  Улучени числа             I група           II група         III група       IV група
6
1
1
4
1
6
1


6
6

4
1
2
6

2, 3
3
2, 1
6

1
3, 5
3, 1
5

2
2
2
5

1
0, 1, 4
3, 5, 1
5


2 - 4
2, 4
4


1 - 3
1 - 4
44, 5
31, 2, 3, 6
Система № 124 - 9 числа ( 9 комбинации ) 3 от 4
                                                         Печалби в съответната група
  Улучени числа             I група           II група         III група       IV група
6
1
2
2
4
6

3
3
3
6

2
5
2
6

1
7
1
6


9

5

2
2
2
5

1
3
3
5

1
2
5
5


5
2
5


4
4
5


3
6
4


3
2
4


2
3
4


2
2
4


1
5
4


1
4
46
34
33
32
31
30
Система № 136 - 9 числа ( 6 комбинации ) 4 от 5, 3 от 4
                                                         Печалби в съответната група
  Улучени числа             I група           II група         III група       IV група
6
1

3
2
6

2
2
2
6

1
4
1
6


6

5

1
1
3
5


4

5


3
2
5


2
4
4


2

4


1
2, 3
44
30, 1, 2

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори