Тук ще намерите кратка информация какво представляват системите за Тото 2, както и как да ги използвате.
Системи с пълно комбиниране

       Системите за пълно комбиниране включват всички възможни комбинации между попълнените във фиша числа. Изчисляването на комбинациите става с тази формула, където n е броя на числата:


       С пълното комбиниране се постига най-висока доходност в съответствие с броя на улучените числа. При попълването на фиш с пълно комбиниране, няма ограничения за попълваните числа, но трябва да знаете, че колкото повече числа попълвате, толкова повече възможни комбинации се получават, а с това се увеличава и цената на залога. Една комбинация се равнява на един залог (примерно 0.70 лв., като този залог може да е различен (по-висок) за специалните тиражи). Пример: Участвате с 8 числа пълно комбиниране за играта 6 от 49. Броя комбинации за тези 8 числа е 28. Ще получим цената за комбинацията като умножим 28х0.70 лв.. Получаваме 19.60 лв.
       Фиша за пълно комбиниране се попълва като обикновен фиш. Попълвате в една от четирите области / колонки 7 и повече числа с които желаете да участвате. Не е нужно да се попълва нищо допълнително, компютърната система автоматично засича наличността на система за пълно комбиниране и Ви таксува за пълно комбиниране.

Системи със съкратено / непълно комбиниране

       Системите със съкратено / непълно комбиниране, представляват комбинации от числа, осигуряващи печалби в по-долните групи (II група - 5-ци, III група - 4-ки и IV група - 3-ки). Колкото е по-малък броя на комбинациите, толкова по-малка е и сигурната печеливша група, а заедно с това и залогът за участие. Ще използваме един от известните примери, който показва как се отразява броя на комбинациите спрямо възможностите за печалба: Пълното комбиниране с 10 числа е равно на 210 комбинации. За осигуряването на печалби във втора група (5 от 5) при съкратеното / непълно комбиниране броя комбинации намалява на 50. За  осигуряването на печалби в трета група (4 от 4) броя комбинации е 20, а за  осигуряването на печалби в четвърта група (3 от 3) броя комбинации вече е 10. Системите със съкратено / непълно комбиниране дават възможност да се комбинират повече числа за по-нисък залог, но печалбите в по-горните групи остават въпрос на шанс.

Попълване на системи със съкратено / непълно комбиниране

       I - ви начин: Последователен
       За пример даваме система № 3, която се състои от 10 числа и 10 комбинации.
       Примерни числа: 2, 6, 10, 19, 21, 29, 30, 34, 42, 47
       При последователното записване във възходящ ред се получава следното:
       Попълнени числа -  2, 6, 10, 19, 21, 29, 30, 34, 42, 47
       Номериране -          1  2   3    4   5    6    7    8   9   10
       Възможностите за печалби за тази система вижте по-долу:

       1. 1  2  3  4  5  6
       2. 1  2  3  4  5  7
       3. 1  2  3  4  6  7
       4. 1  2  7  8  9  10
       5. 1  3  6  8  9  10
       6. 1  4  5  8  9  10
       7. 2  3  5  8  9  10
       8. 2  4  6  8  9  10
       9. 3  4  7  8  9  10
     10. 5  6  7  8  9  10

      Приемаме, че имаме улучени 6 числа, които са следните: 6, 10, 21, 34, 42, 47. Тези числа отговарят на следното номериране показано по-горе - 2, 3, 5, 8, 9, 10.
      В този случай ще имаме следните печалби:
      I  група:     6-ци - 1
      II група:     5-ци - 0
      III група:    4-ки - 6
      IV група:   3-ки - 2
      Начин на попълване на фиш с последователно записване за система №3 - щракнете на снимката на фиша по-горе!
      Как се попълва номера на системата? - Под четирите области / зони за попълване на фиша има разграфено поле с цифри, срещу което пише СИСТЕМА. В това поле отбележете числата, които съответстват като сбор на номера на Вашата система. Например за система № 126, отбележете цифрите 100, 20, 5 и 1.

       II - ри начин: Непоследователен
      За пример даваме отново система № 3, която се състои от 10 числа и 10 комбинации.
      Непоследователния начин се използва за даване на преимущество на определени числа пред други, защото участника смята, че е по-вероятно да бъдат изтеглени тези числа.
      Отново ще използваме същите числа дадени като пример при последователното записване - 2, 6, 10, 19, 21, 29, 30, 34, 42, 47, но тук участника подрежда числата по следния начин:
       Попълнени числа - 10, 21, 30, 19, 42, 2, 6, 47, 29, 34
       Номериране -          1   2    3    4    5   6  7   8    9  10
       Попълване на фиш с непоследователни числа:
       Попълват се числата в техния възходящ ред, до
достигането на число с по-ниска стойност, като се започва
от първата област на фиша. Пример: попълват се първо числата
10, 21 и 30. След това във втората област на фиша се попълват
числата 19 и 42. В третата област на фиша се попълват числата
2, 6 и 47 и в четвъртата област на фиша се попълват числата
29 и 34.
       ВАЖНО
       1. В един фиш може да се участва само с една съкратена система.
       2. Броя на попълнените числа трябва да отговаря на посочените в системата.
       3. При съкратените системи числата се записват в първата област на фиша или започват от нея.
       4. При системи, при които числата са разположени в повече от една област, едно и също число не трябва да се повтаря в различните области.
       5. Не забравяйте да отбележите (правилно) номера на системата.
      6. Избраните числа се попълват във възходящ ред. Промените във възходящ ред не трябва да бъдат повече от 3, за да отговарят на четирите области от фиша (6/49, 6/42).
       7. Всички системи за тото 6 от 49, могат да се използват и за тото 6 от 42, като ограничението за броя числа е до 42.

Системи с постоянни / твърди числа

       Различното при тези системи е, че в тях участват едно или повече числа във всички комбинации. Тези числа наричаме твърди / постоянни.
        I - ви начин: Последователен
       Пример: Системата с твърди числа № 95 ( 8 + 2 числа - 8 комбинации).
       Приемаме, че 8-те числа са следните и подредени по този начин:
       Избрани числа - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39    двете твърди числа са 11 и 12
       Номериране -      1    2   3    4    5   6    7    8
       Възможностите за печалби за тази система вижте по-долу:

       1. *  *  1  2  3  4
       2. *  *  1  2  5  6
       3. *  *  1  3  7  8
       4. *  *  1  4  5  7
       5. *  *  2  3  6  7
       6. *  *  2  4  5  8
       7. *  *  3  4  6  8
       8. *  *  5  6  7  8

       *  * - това са двете твърди числа

      Печалбата зависи от броя улучени твърди / постоянни + числата от 8-те.

       II - ри начин: Непоследователен
       Разглеждаме отново същите числа от същата система, но в непоследователна подредба
       Избрани числа - 38, 39, 34, 35, 32, 33, 36, 37    двете твърди числа са 11 и 12
       Номериране -      1    2   3    4    5   6    7    8     
       Попълването на фиша започва от първата област, където
се попълват постоянните / твърди числа. Попълването на 8-те
числа започва от втората област, като числата се попълват
във  възходящ ред, до  достигането  на  число  с по-ниска
стойност.
        Пример: попълват  се  първо  твърдите  числа 11 и 12.
След това във  втората област се попълват числата 38 и 39.
След  това в  третата област се попълват числата 34 и 35 и
последно  в  четвъртата област се попълват числата 32, 33,
36 и 37.
       ВАЖНО
      1. В първата област се попълват само постоянните / твърди числа.
      2. Не твърдите числа се отбелязват във втората област или започват от нея.
      3. При системи, при които числата са разположени в повече от една област, едно и също число не трябва да се повтаря в различните области.
      5. Не забравяйте да отбележите (правилно) номера на системата.
      6. Избраните числа се попълват във възходящ ред. Промените във възходящ ред не трябва да бъдат повече от 2, за да отговарят на четирите области от фиша (6/49, 6/42).
      7. Изключения:
                           7.1. При система № 139 върху фиша се отбелязват само твърдите числа в първата област, а останалите 44 числа не се отбелязват.
                           7.2. За играта 6 / 42 броя комбинации за система № 139 е 37.
Забранено е копирането, разпространението и вграждането на информация от тази статия в сайтове, блогове, форуми и др.
 
 
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори